ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Ο εξοπλισμός των Εργαστηρίων έχει επιλεγεί προσεκτικά, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των πελατών μας με τρόπο αποτελεσματικό και αξιόπιστο παρέχοντας υπηρεσίες διακριβώσεων υψηλής ποιότητας και μετρήσεις ακριβείας με ιχνηλασιμότητα σε εθνικά και/ ή διεθνή πρότυπα.


ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το συγκεκριμένο Εργαστήριο στεγάζεται σε κατάλληλο χώρο συνολικής έκτασης 150 τ.μ., στον οποίο έχουν εγκατασταθεί δύο (2) ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου περιβαλλοντικών συνθηκών για την εξασφάλιση των προβλεπόμενων συνθηκών θερμοκρασίας, πίεσης και υγρασίας. Το εν λόγω Εργαστήριο είναι διαχωρισμένο σε τρία ανεξάρτητα Εργαστήρια:

  • Εργαστήριο Μέτρησης Ηλεκτρικών Μεγεθών
  • Εργαστήριο Μέτρησης Μηχανικών Μεγεθών
  • Εργαστήριο Μέτρησης Φυσικών Μεγεθών

Το Εργαστήριο διαθέτει, επίσης, την απαραίτητη υποδομή για την επισκευή διαφόρων οργάνων και συσκευών που παρουσιάζουν σοβαρές βλάβες, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τα Κινητά Εργαστήρια Διακριβώσεων.

Παράλληλα, το εργαστήριό μας εξοπλίζεται συνεχώς με νέες πρότυπες συσκευές αναφοράς και συσκευές εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη ακρίβεια στις μετρήσεις, σταθερότητα και αξιοπιστία.

ΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει διεθνώς η τάση από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών διακριβώσεων, και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, για δημιουργία Κινητών Εργαστηρίων. Τα συγκεκριμένα Εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με ειδικά κατασκευασμένες πρότυπες συσκευές (TFCU’s – Transportable Field Calibration Units), τα οποία λειτουργούν με αξιοπιστία και ακρίβεια ακόμη και σε συνθήκες μη ελεγχόμενου περιβάλλοντος. Η AUTOCAL διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο Κινητό Εργαστήριο.

Η πολυετής εμπειρία μας στον τομέα της Μετρολογίας εξασφαλίζει στους πελάτες μας υψηλή ποιότητα εργασίας και τεχνολογικού εξοπλισμού σε συνδυασμό  με τις άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Μπορούμε να σας εγγυηθούμε την άμεση επιβεβαιωμένη απόκριση στους χρόνους διακρίβωσης αλλά και παράδοσης των πιστοποιητικών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Loading