ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ AUTOCAL

Η πολυετής εμπειρία μας στον τομέα της Μετρολογίας εξασφαλίζει στους πελάτες μας υψηλή ποιότητα εργασίας και τεχνολογικού εξοπλισμού σε συνδυασμό με τις άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Μπορούμε να σας εγγυηθούμε την άμεση επιβεβαιωμένη απόκριση στους χρόνους διακρίβωσης αλλά και παράδοσης των πιστοποιητικών.

Autocal

Η πολυετής εμπειρία μας στον τομέα της Μετρολογίας εξασφαλίζει στους πελάτες μας υψηλή ποιότητα εργασίας και τεχνολογικού εξοπλισμού σε συνδυασμό με τις άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Μπορούμε να σας εγγυηθούμε την άμεση επιβεβαιωμένη απόκριση στους χρόνους διακρίβωσης αλλά και παράδοσης των πιστοποιητικών.


Our Goals

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή εξειδικευμένων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διακρίβωσης καθώς και η προμήθεια οργάνων για τον ποιοτικό έλεγχο. Οι υπηρεσίες διακριβώσεων της εταιρείας μας διέπονται από την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας κατά ISO/IEC 17025:2005.

Quality Works

Την τελευταία τριετία δημιουργήθηκε εξειδικευμένος τομέας για τις υπηρεσίες διακρίβωσης οργάνων σε Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας καθώς και τεχνικές εταιρείες που ασχολούνται με υπηρεσίες προς τη ΔΕΗ αλλά και ιδιωτικούς παρόχους ενέργειας.

Your Smiles

Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας αποτελεί ο τομέας της διακρίβωσης και επισκευής οργάνων μέτρησης, ελέγχων καθώς και λοιπών οργάνων στον κλάδο της βιομηχανίας, αεροπορίας, ναυτιλίας αλλά και στον κλάδο των ΚΤΕΟ/ συνεργείων.

Η εταιρεία AUTOCAL εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας βάσει του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας ISO 9001:2008.

iso
Loading