ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η εταιρεία μας, Autocal, διαθέτει καταρτισμένο και εξειδικευμένο  προσωπικό, για τις αναγκαίες από την Εθνική Νομοθεσία, διακριβώσεις καθώς και τον ενδελεχή έλεγχο των οργάνων μέτρησης που χρησιμοποιείτε. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα και συνακόλουθα τίθεται σε απόλυτη εφαρμογή η πολιτική ποιότητας που εφαρμόζει κάθε εργοστάσιο/ βιομηχανία. Μέσω της διακρίβωσης ενός μετρητικού οργάνου, επιτυγχάνεται η ακρίβεια αλλά και αξιοπιστία των μετρήσεων. Επίσης, εκδίδονται τα κατάλληλα πιστοποιητικά διακρίβωσης, με τις απαιτούμενες πληροφορίες.


Αφοσιωμένοι στο να προσφέρουμε υπηρεσίες που να λύνουν τα χέρια αλλά και να μειώνουν τα κόστη διακρίβωσης, παρέχουμε την δυνατότητα ελέγχου πνευματικών – υδραυλικών και ηλεκτρικών δυναμόκλειδων μέχρι 10800Nm, στην έδρα σας!

Η αναγνωρισμένη εμπειρία μας στο τομέα διακρίβωσης οργάνων, στους ΑΗΣ επιτρέπει τη δυνατότητα άμεσης και με απόλυτη ακρίβεια βαθμονόμησης του εξοπλισμού σας.

Η κατοχή ενός από τα καλύτερα calibrator μας βοηθάει στην αξιόπιστη και ιχνηλάσιμη μέτρηση όλων των παραμέτρων σχετικά.

Η πιστοποίηση αυτών των υπηρεσιών, μας ανταμείβει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.. Την Εμπιστοσύνη σας!

Ζητήστε μια ΔΩΡΕΑΝ Προσφορά!

Loading