ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ


Product Description
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ
OPTICAL DIGITAL TACHOMETER
INSULATION TESTER
MEGGER
ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ ΧΕΙΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΑΘΥΜΕΤΡΟ
SQUIB TEST SET
TEMPERATURE TEST SET
DIAL BORE GAGE
TEMPERATURE/HUMIDITY INDICATOR
PITOT STATIC
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΛΙΝΟΜΕΤΡΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ
CABLE TENSIOMETER
ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
MILLIOHMETER
TURBINE TEMPERATURE INDICATOR
DUAL POWER SUPPLY
RADIANT LANDING COMPASS
HAND BEARING COMPASS
DIFFERENTIAL CYLINDER PRESSURE TESTER
COOLANT PRESSURE TESTER
NITROGEN PRESSURE REGULATOR MANOMETER
Loading